Ценовник услуга за Нови Београд и Видиковац

ЦЕНОВНИК УСЛУГА НА НОВОМ БЕОГРАДУ

 • Логопедско тестирање и издавање извештаја          4000 динара
 • Било који третман у трајању од 45 минута               2500 динарa
 • Пакет од 8 третмана по 45 минута (са попустом)       18400 динара
 • Пакет од 12 третмана по 45 минута (са попустом)     27600 динара

     ЦЕНОВНИК УСЛУГА НА ВИДИКОВЦУ

 • Логопедско тестирање и издавање извештаја 3000                               динара
 • Било који третман у трајању од 30 минута 1600 динара
  • Пакет од 4 третмана по 30 минута (са попустом)        6000 динара
 • Пакет од 8 третмана по 30 минута (са попустом)        11200 динара
 • Пакет од 12 третмана по 30 минута (са попустом)     16800 динара      
 • Било који третман у трајању од 45 минута               2000 динара
  • Пакет од 4 третмана по 45 минута (са попустом)        7600 динара
 • Пакет од 8 третмана по 45 минута (са попустом)        14400 динара
 • Пакет од 12 третмана по 45 минута (са попустом)    21600 динара

Услуге које пружамо:

Стимулација проговарања;
Логопедски третман исправљања гласова;
Третман развоја говора и језика;
Богаћење речника;
Логопедски третман муцања;
Тестирање за школу и издавање извештаја;
Припремни програм за полазак у школу;
Помоћ у савладавању школског градива;
Логопедски третман поремећаја читања;
Третман поремећаја писања код деце;
Саветодавни рад са родитељима;
ОНЛAJН логопедски третмани;
ОНЛAJН саветодавни рад са родитељима;
Третмани исправљања гласова код одраслих;
Развој говора и језика код одраслих након можданог удара у Логопедско-едукативном центру „ПАЛАС“ у Раковици на Видиковцу;
ОНЛAJН развој говора и језика код одраслих након можданог удара; Психолошка процена – процена интелигенције (5-15 година);
Индивидуална психотерапија -психолошко саветовање;
Подршка деци и родитељима у области емоција и навика;
Саветовање у области комуникације и односа деце и родитеља, као и вршњака;
Подршка у случају криза (развод, губитак члана породице…);
Подршка у припреми детета за полазак у вртић и школу;
Као и у остваривању циљева код , доживљаја успеха и неуспеха;
Саветовање жена које покушавају да затрудне и трудница, као и укућана за долазак новог члана породице.