Почетна

Добродошли у Логопедско-едукативни центар Палас

Информације на 064/46-000-17

Третмани се спроводе код нас у центрима
или ОНЛAJН

КО ЈЕ ЛОГОПЕД ?

Логопед је стручњак који процењује развој говора и језика, дијагностикује говорно језичке поремећаје, спроводи превенцију, али и логопедски третман. Својом стручношћу логопед врши едукацију и саветодавни рад са породицом.

КАДА ЈЕ ПОТРЕБНО ЈАВИТИ СЕ ЛОГОПЕДУ ?

Ако дете:

  • Касни са проговарањем
  • Неправилно изговара гласове или је говор неразумљив околини
  • Не разуме говор и неправилно употребљава речи
  • Долази из двојезичне средине
  • Касни са говорно-језичким развојeм
  • Поседује оскудан фонд речи
  • Муца
  • Има потребу за припремним предшколским програмом
  • Отежано савладава школско градиво
  • Има тешкоће у читању и писању

Студије показују да преко 60% деце предшколског узраста у Србији има неки од ових проблема и потребу за логопедом. Недовољно развијен и неправилан говор почиње да ствара тешкоће у учењу. Важно је да се на време препозна говорно-језички проблем детета и упути код логопеда.  

ГОВОР ЈЕ ОСНОВНО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ. ИЗГРАДИТЕ ПОЗИТИВНУ ЛИЧНОСТ И САМОПОУЗДАЊЕ СВОГА ДЕТЕТА, ДОВЕДИТЕ ГА КОД ЛОГОПЕДА ДА НАУЧИ ПРАВИЛНО ДА ГОВОРИ.