Услуге

У Логопедско-едукативним центрима „Палас 1, 2 и 3“ на располагању су Вам бројне услуге.

image769

ЛОГОПЕД СПРОВОДИ:

Логопедско тестирање и издавање извештаја;
Контролни логопедски преглед (након 3 месеца);
Стимулација проговарања;
Логопедски третман исправљања гласова;
Третман развоја говора и језика;
Богаћење речника;
Логопедски третман муцања;
Тестирање за школу и издавање извештаја;
Припремни програм за полазак у школу;
Помоћ у савладавању школског градива;
Логопедски третман поремећаја читања;
Третман поремећаја писања код деце;
Саветодавни рад са родитељима;
ОНЛAJН логопедски третмани;
ОНЛAJН саветодавни рад са родитељима;
Третмани исправљања гласова код одраслих;
Развој говора и језика код одраслих након можданог удара у Логопедско-едукативном центру „Палас 1, 2, 3“ у Раковици на Видиковцу;
ОНЛAJН развој говора и језика код одраслих након можданог удара.

ПСИХОЛОГ (ПСИХОТЕРАПЕУТ) СПРОВОДИ:

Психолошка процена – процена интелигенције (5-15 година);
Индивидуална психотерапија -психолошко саветовање;
Подршка деци и родитељима у области емоција и навика;
Саветовање у области комуникације и односа деце и родитеља, као и вршњака;
Подршка у случају криза (развод, губитак члана породице…);
Подршка у припреми детета за полазак у вртић и школу;
Као и у остваривању циљева код , доживљаја успеха и неуспеха;
Саветовање жена које покушавају да затрудне и трудница, као и укућана за долазак новог члана породице.