О нама

У циљу правилног говорно-језичког и психомоторног развоја сваког појединца стручни тим Логопедско-едукативних центара „Палас 1, 2 и 3“ чине мастер дефектолози-логопеди, психолог и РЕБТ психотерапеут, професори физичке културе.

Мастер дефектолог логопед Невена Ђуричић на докторским студијама и оснивач Логопедско-едукативних центара „Палас 1,2 и 3“ са великим искуством стеченим на Институту за говорну патологију, предшколској установи “Вилин врт”, ОШ “Милош Црњански” и “Плави круг”, дому за старе “Миљаковачки одмор” и кроз приватну праксу спроводи дијагностику, превенцију и третман говорно-језичких поремећаја код деце и одраслих.

Део нашег тима је и Николина Цвијетић, мастер логопед. Искуство је стицала у Заводу за психофизиолошке поремећаје „Проф. др Цветко Брајовић“, логопедским центрима и предшколским установама.Aна Дутина Васић (мастер логопед) радила је у Едукативном студио Ворто, ОШ “Бранко Радичевић”, Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју – Центру за социјални рад за општину Чока, ОЈ „Служба за остваривање локалних услуга социјалне заштите“, Дому здравља Раковица, Центру за породични смештај и усвојење – Београд, Центру за породични смештај деце и омладине Београд.


У Логопедском-едукативном центру “Палас” ради и Јована Савић мастер логопед. Након дипломирања радила је у приватним ординацијама, Основној школи “Рудо” и ПУ “Вилин врт”.Jeлена Илић по струци дипломирани дефектолог-олигофренолог. Бави се дугогодишњим радом са децом са најтежом патологијим. Ангажована је у О.Ш. “Др Драган Херцог” од 2004. године.


Логопедско-едукативни центар “Палас” сарађује и са Психолошким саветовалиштем “Плус” и психологом Аном Борковић.

Када је у питању правилан моторички развој детета наше поверење дали смо еминентним стручњацима из Спортског удружења “Победник”. Дипломираним професорима физичке културе са 18-о годишњим искуством у раду са децом, вишеструким првацима државе и Београда.

Вишегодишњу сарадњу остварујемо и са Предшколском установом “Вилин врт”.


Логопедско-едукативни центар „Палас“ своје услуге спроводи и у просторијама BrainOBrain-а на Новом Београду.


Логопедско-едукативни центар Палас сарађује и са Едукативним центром Зналац (продуженим боравком за децу 1-4. разреда).