О нама

У циљу правилног говорно-језичког и психомоторног развоја сваког појединца стручни тим Логопедско-едукативних центара „Палас 1, 2 и 3“ чине мастер дефектолози-логопеди, психолог и РЕБТ психотерапеут, професори физичке културе.

Мастер дефектолог логопед Невена Ђуричић на докторским студијама и оснивач Логопедско-едукативних центара „Палас 1,2 и 3“ са великим искуством стеченим на Институту за говорну патологију, предшколској установи “Вилин врт”, ОШ “Милош Црњански” и “Плави круг”, дому за старе “Миљаковачки одмор” и кроз приватну праксу спроводи дијагностику, превенцију и третман говорно-језичких поремећаја код деце и одраслих.

Др Јована Миловановић РЕБТ психотерапеут и психолог бави се депресијом, различитим анксиозним поремећајима и стресом код клијената, љубомором, поремећајима понашања код деце и адолесцената, проблемима у партнерским и породичним односима, као и у комуникацији.

Део нашег тима је и Николина Цвијетић, мастер логопед. Искуство је стицала у Заводу за психофизиолошке поремећаје „Проф. др Цветко Брајовић“, логопедским центрима и предшколским установама.


У нашим центрима ради и Катарина Продановић (мастер логопед). Радно искуство је стекла радећи у Приватним логопедским центрима у Београду и Подгорици, ПУ ”Звездара”, Центру за социјални рад и Црвени крст Зубин поток, ШОСО “Косовски божур” и кроз едукацију у логопедско-едукативним центрима „Палас“.


Aна Дутина Васић (мастер логопед) радила је у Едукативном студио Ворто, ОШ “Бранко Радичевић”, Дневном боравку за децу и младе са сметњама у развоју – Центру за социјални рад за општину Чока, ОЈ „Служба за остваривање локалних услуга социјалне заштите“, Дому здравља Раковица, Центру за породични смештај и усвојење – Београд, Центру за породични смештај деце и омладине Београд.


Представљамо Вам и Николину Јовановић, дипломираног логопеда на мастер студијама. Радила је као персонални асистент; едукатор за децу у Основној школи у Звечану под покровитељством Уницефа; приватном логопедском центру; предшколској установи “Вилин врт” и у нашим логопедско-едукативним центрима “Палас”.


Када је у питању правилан моторички развој детета наше поверење дали смо еминентним стручњацима из Спортског удружења “Победник”. Дипломираним професорима физичке културе са 18-о годишњим искуством у раду са децом, вишеструким првацима државе и Београда.

Вишегодишњу сарадњу остварујемо и са Предшколском установом “Вилин врт”.


Логопедско-едукативни центар „Палас“ своје услуге спроводи и у просторијама BrainOBrain-а на Новом Београду.


Логопедско-едукативни центар Палас сарађује и са Едукативним центром Зналац (продуженим боравком за децу 1-4. разреда).